Reserve room
Booking accommodation
Svobodny
Svobodny

Hotels in Svobodny

Show on map

Smart Hotel KDO Svobodny

Ресурс 88 676450, Amur Region, Svobodny, st. Linear, 40/1
Working hours 24/7
Ресурс 53 Railway station, km 0
Ресурс 83 Bus station, km 0,1
Ресурс 19 Rooms 9
For leisure
Ресурс 21 Buffet
loading ...
Check availability

Food in Svobodny

Buffet

Ресурс 88
676450, Amur Region, Svobodny, st. Linear, 40/1
Ресурс 73 E-mail: svobodniy@hotel-smart.ru
Phone: +7 (985) 880-62-13
Ресурс 77 Working hours: 07:00–22:00
Main page Hotels Svobodny
captcha